WaYikra: the Priesthood Laws

 

Leviticus 1

larcy ynb la rbd 2 :rmal dowm lham wyla hwhy rbdyw hcm la arqyw 1
nmw rqbh nm hmhbh nm hwhyl nbrq mkm byrqy yk mda mhla trmaw
la wnbyrqy mymt rkz rqbh nm wnbrq hlo ma
3 :mknbrq ta wbyrqt naxh
hloh car lo wdy kmsw
4 :hwhy ynpl wnxrl wta byrqy dowm lha jtp
nrha ynb wbyrqhw hwhy ynpl rqbh nb ta fjcw
5 :wylo rpkl wl hxrnw
:dowm lha jtp rca bybs jbzmh lo mdh ta wqrzw mdh ta mynhkh
lo ca nhkh nrha ynb wntnw
7 :hyjtnl hta jtnw hloh ta fycphw 6
ta myjtnh ta mynhkh nrha ynb wkrow
8 :cah lo myxo wkrow jbzmh
wyorkw wbrqw
9 :jbzmh lo rca cah lo rca myxoh lo rdph taw carh
:hwhyl jwjyn jyr hca hlo hjbzmh lkh ta nhkh ryfqhw mymb xjry
:wnbyrqy mymt rkz hlol myzoh nm wa mybckh nm wnbrq naxh nm maw
10
ta mynhkh nrha ynb wqrzw hwhy ynpl hnpx jbzmh kry lo wta fjcw
11
krow wrdp taw wcar taw wyjtnl wta jtnw
12 :bybs jbzmh lo wmd
xjry myorkhw brqhw
13 :jbzmh lo rca cah lo rca myxoh lo mta nhkh
jjyn jyr hca awh hlo hjbzmh ryfqhw lkh ta nhkh byrqhw mymb
ynb nm wa myrth nm byrqhw hwhyl wnbrq hlo pwoh nm maw
14 :hwhyl
ryfqhw wcar ta qlmw jbzmh la nhkh wbyrqhw
15 :wnbrq ta hnwyh
kylchw htxnb wtarm ta ryshw
16 :jbzmh ryq lo wmd hxmnw hjbzmh
lydby al wypnkb wta oscw
17 :ncdh mwqm la hmdq jbzmh lxa hta
jyr hca awh hlo cah lo rca myxoh lo hjbzmh nhkh wta ryfqhw
:hwhyl jjyn

 

Leviticus 2

ntnw nmc hylo qxyw wnbrq hyhy tls hwhyl hjnm nbrq byrqt yk cpnw 1
htlsm wxmq alm mcm xmqw mynhkh nrha ynb la haybhw
2 :hnbl hylo
jjyn jyr hca hjbzmh htrkza ta nhkh ryfqhw htnbl lk lo hnmcmw
:hwhy ycam mycdq cdq wynblw nrhal hjnmh nm trtwnhw
3 :hwhyl
twxm yqyqrw nmcb tlwlb txm twlj tls rwnt hpam hjnm nbrq brqt ykw
4
:hyht hxm nmcb hlwlb tls knbrq tbjmh lo hjnm maw
5 :nmcb myjcm
knbrq tcjrm tjnm maw
7 :awh hjnm nmc hylo tqxyw mytp hta twtp 6
la hbyrqhw hwhyl hlam hcoy rca hjnmh ta tabhw
8 :hcot nmcb tls
ryfqhw htrkza ta hjnmh nm nhkh myrhw
9 :jbzmh la hcyghw nhkh
cdq wynblw nrhal hjnmh nm trtwnhw
10 :hwhyl jjyn jyr hca hjbzmh
lk yk xmj hcot al hwhyl wbyrqt rca hjnmh lk
11 :hwhy ycam mycdq
mta wbyrqt tycar nbrq
12 :hwhyl hca wnmm wryfqt al cbd lkw rac
jlmt jlmb ktjnm nbrq lkw
13 :jjyn jyrl wloy al jbzmh law hwhyl
maw
14 :jlm byrqt knbrq lk lo ktjnm lom kyhla tyrb jlm tybct alw
tjnm ta byrqt lmrk crg cab ywlq byba hwhyl myrwkb tjnm byrqt
nhkh ryfqhw
16 :awh hjnm hnbl hylo tmcw nmc hylo ttnw 15 :kyrwkb
:hwhyl hca htnbl lk lo hnmcmw hcrgm htrkza ta

 

Leviticus 3

mymt hbqn ma rkz ma byrqm awh rqbh nm ma wnbrq mymlc jbz maw 1
dowm lha jtp wfjcw wnbrq car lo wdy kmsw
2 :hwhy ynpl wnbyrqy
mymlch jbzm byrqhw
3 :bybs jbzmh lo mdh ta mynhkh nrha ynb wqrzw
taw
4 :brqh lo rca bljh lk taw brqh ta hskmh bljh ta hwhyl hca
dbkh lo trtyh taw mylskh lo rca nhlo rca bljh taw tylkh ytc
lo rca hloh lo hjbzmh nrha ynb wta wryfqhw
5 :hnrysy twylkh lo
jbzl wnbrq naxh nm maw
6 :hwhyl jjyn jyr hca cah lo rca myxoh
wnbrq ta byrqm awh bck ma
7 :wnbyrqy mymt hbqn wa rkz hwhyl mymlc
ynpl wta fjcw wnbrq car lo wdy ta kmsw
8 :hwhy ynpl wta byrqhw
jbzm byrqhw
9 :bybs jbzmh lo wmd ta nrha ynb wqrzw dowm lha
bljh taw hnrysy hxoh tmol hmymt hylah wblj hwhyl hca mymlch
taw tylkh ytc taw
10 :brqh lo rca bljh lk taw brqh ta hskmh
:hnrysy tylkh lo dbkh lo trtyh taw mylskh lo rca nhlo rca bljh
ynpl wbyrqhw wnbrq zo maw
12 :hwhyl hca mjl hjbzmh nhkh wryfqhw 11
ynb wqrzw dowm lha ynpl wta fjcw wcar lo wdy ta kmsw
13 :hwhy
bljh ta hwhyl hca wnbrq wnmm byrqhw
14 :bybs jbzmh lo wmd ta nrha
bljh taw tylkh ytc taw
15 :brqh lo rca bljh lk taw brqh ta hskmh
:hnrysy tylkh lo dbkh lo trtyh taw mylskh lo rca nhlo rca
mlwo tqj
17 :hwhyl blj lk jjyn jyrl hca mjl hjbzmh nhkh mryfqhw 16
:wlkat al md lkw blj lk mkytbcwm lkb mkytrdl

 

Leviticus 4

hggcb afjt yk cpn rmal larcy ynb la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
afjy jycmh nhkh ma
3 :hnhm tjam hcow hnycot al rca hwhy twxm lkm
:tafjl hwhyl mymt rqb nb rp afj rca wtafj lo byrqhw moh tmcal
rph car lo wdy ta kmsw hwhy ynpl dowm lha jtp la rph ta aybhw
4
la wta aybhw rph mdm jycmh nhkh jqlw
5 :hwhy ynpl rph ta fjcw
ynpl mymop obc mdh nm hzhw mdb wobxa ta nhkh lbfw
6 :dowm lha
trfq jbzm twnrq lo mdh nm nhkh ntnw
7 :cdqh tkrp ynp ta hwhy
jbzm dwsy la kpcy rph md lk taw dowm lhab rca hwhy ynpl mymsh
bljh ta wnmm myry tafjh rp blj lk taw
8 :dowm lha jtp rca hloh
bljh taw tylkh ytc taw
9 :brqh lo rca bljh lk taw brqh lo hskmh
:hnrysy twylkh lo dbkh lo trtyh taw mylskh lo rca nhylo rca
taw
11 :hloh jbzm lo nhkh mryfqhw mymlch jbz rwcm mrwy rcak 10
ta ayxwhw
12 :wcrpw wbrqw wyork low wcar lo wrcb lk taw rph rwo
myxo lo wta prcw ncdh kpc la rwhf mwqm la hnjml xwjm la rph lk
ynyom rbd mlonw wgcy larcy tdo lk maw
13 :prcy ncdh kpc lo cab
tafjh hodwnw
14 :wmcaw hnycot al rca hwhy twxm lkm tja wcow lhqh
lha ynpl wta waybhw tafjl rqb nb rp lhqh wbyrqhw hylo wafj rca
ta fjcw hwhy ynpl rph car lo mhydy ta hdoh ynqz wkmsw
15 :dowm
lbfw
17 :dowm lha la rph mdm jycmh nhkh aybhw 16 :hwhy ynpl rph
nmw
18 :tkrph ynp ta hwhy ynpl mymop obc hzhw mdh nm wobxa nhkh
mdh lk taw dowm lhab rca hwhy ynpl rca jbzmh tnrq lo nty mdh
wnmm myry wblj lk taw
19 :dowm lha jtp rca hloh jbzm dwsy la kpcy
rpkw wl hcoy nk tafjh rpl hco rcak rpl hcow
20 :hjbzmh ryfqhw
rcak wta prcw hnjml xwjm la rph ta ayxwhw
21 :mhl jlsnw nhkh mhlo
lkm tja hcow afjy aycn rca
22 :awh lhqh tafj nwcarh rph ta prc
wtafj wyla odwh wa
23 :mcaw hggcb hnycot al rca wyhla hwhy twxm
car lo wdy kmsw
24 :mymt rkz myzo ryoc wnbrq ta aybhw hb afj rca
:awh tafj hwhy ynpl hloh ta fjcy rca mwqmb wta fjcw ryoch
wmd taw hloh jbzm tnrq lo ntnw wobxab tafjh mdm nhkh jqlw
25
jbz bljk hjbzmh ryfqy wblj lk taw
26 :hloh jbzm dwsy la kpcy
afjt tja cpn maw
27 :wl jlsnw wtafjm nhkh wylo rpkw mymlch
wa
28 :mcaw hnycot al rca hwhy twxmm tja htcob xrah mom hggcb
lo hbqn hmymt myzo tryoc wnbrq aybhw afj rca wtafj wyla odwh
mwqmb tafjh ta fjcw tafjh car lo wdy ta kmsw
29 :afj rca wtafj
hmd lk taw hloh jbzm tnrq lo ntnw wobxab hmdm nhkh jqlw
30 :hloh
jbz lom blj rswh rcak rysy hblj lk taw
31 :jbzmh dwsy la kpcy
nhkh wylo rpkw hwhyl jjyn jyrl hjbzmh nhkh ryfqhw mymlch
kmsw
33 :hnayby hmymt hbqn tafjl wnbrq ayby cbk maw 32 :wl jlsnw
:hloh ta fjcy rca mwqmb tafjl hta fjcw tafjh car lo wdy ta
hmd lk taw hloh jbzm tnrq lo ntnw wobxab tafjh mdm nhkh jqlw
34
jbzm bckh blj rswy rcak rysy hblj lk taw
35 :jbzmh dwsy la kpcy
lo nhkh wylo rpkw hwhy yca lo hjbzmh mta nhkh ryfqhw mymlch
:wl jlsnw afj rca wtafj

 

Leviticus 5

dygy awl ma ody wa har wa do awhw hla lwq homcw afjt yk cpnw 1
wa hamf hyj tlbnb wa amf rbd lkb ogt rca cpn wa
2 :wnwo acnw
wa
3 :mcaw amf awhw wnmm mlonw amf xrc tlbnb wa hamf hmhb tlbnb
ody awhw wnmm mlonw hb amfy rca wtamf lkl mda tamfb ogy yk
afby rca lkl byfyhl wa orhl mytpcb afbl obct yk cpn wa
4 :mcaw
mcay yk hyhw
5 :hlam tjal mcaw ody awhw wnmm mlonw hobcb mdah
wtafj lo hwhyl wmca ta aybhw
6 :hylo afj rca hdwthw hlam tjal
nhkh wylo rpkw tafjl myzo tryoc wa hbck naxh nm hbqn afj rca
myrt ytc afj rca wmca ta aybhw hc yd wdy oygt al maw
7 :wtafjm
nhkh la mta aybhw
8 :hlol djaw tafjl dja hwhyl hnwy ynb ync wa
:lydby alw wpro lwmm wcar ta qlmw hnwcar tafjl rca ta byrqhw
jbzmh dwsy la hxmy mdb racnhw jbzmh ryq lo tafjh mdm hzhw
9
rca wtafjm nhkh wylo rpkw fpcmk hlo hcoy ynch taw
10 :awh tafj
aybhw hnwy ynb yncl wa myrt ytcl wdy gyct al maw
11 :wl jlsnw afj
nty alw nmc hylo mycy al tafjl tls hpah tryco afj rca wnbrq ta
wxmq awlm hnmm nhkh xmqw nhkh la haybhw
12 :awh tafj yk hnbl hylo
nhkh wylo rpkw
13 :awh tafj hwhy yca lo hjbzmh ryfqhw htrkza ta
rbdyw
14 :hjnmk nhkl htyhw wl jlsnw hlam tjam afj rca wtafj lo
hwhy ycdqm hggcb hafjw lom lomt yk cpn
15 :rmal hcm la hwhy
cdqh lqcb mylqc psk kkrob naxh nm mymt lya hwhyl wmca ta aybhw
wta ntnw wylo pswy wtcymj taw mlcy cdqh nm afj rca taw
16 :mcal
afjt yk cpn maw
17 :wl jlsnw mcah lyab wylo rpky nhkhw nhkl
:wnwo acnw mcaw ody alw hnycot al rca hwhy twxm lkm tja htcow
lo nhkh wylo rpkw nhkh la mcal kkrob naxh nm mymt lya aybhw
18
:hwhyl mca mca awh mca
19 :wl jlsnw ody al awhw ggc rca wtggc
cjkw hwhyb lom hlomw afjt yk cpn
21 :rmal hcm la hwhy rbdyw 20
axm wa
22 :wtymo ta qco wa lzgb wa dy tmwctb wa nwdqpb wtymob
:hnhb afjl mdah hcoy rca lkm tja lo rqc lo obcnw hb cjkw hdba
qco rca qcoh ta wa lzg rca hlzgh ta bychw mcaw afjy yk hyhw
23
obcy rca lkm wa
24 :axm rca hdbah ta wa wta dqph rca nwdqph ta wa
wnnty wl awh rcal wylo psy wytcmjw wcarb wta mlcw rqcl wylo
mcal kkrob naxh nm mymt lya hwhyl ayby wmca taw
25 :wtmca mwyb
hcoy rca lkm tja lo wl jlsnw hwhy ynpl nhkh wylo rpkw
26 :nhkh la
:hb hmcal

 

Leviticus 6

hloh trwt taz rmal wynb taw nrha ta wx 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
:wb dqwt jbzmh caw rqbh do hlylh lk jbzmh lo hdqwm lo hloh awh
lkat rca ncdh ta myrhw wrcb lo cbly db ysnkmw db wdm nhkh cblw
3
mydgb cblw wydgb ta fcpw
4 :jbzmh lxa wmcw jbzmh lo hloh ta cah
jbzmh lo cahw
5 :rwhf mwqm la hnjml xwjm la ncdh ta ayxwhw myrja
hloh hylo krow rqbb rqbb myxo nhkh hylo robw hbkt al wb dqwt
tazw
7 :hbkt al jbzmh lo dqwt dymt ca 6 :mymlch yblj hylo ryfqhw
wnmm myrhw
8 :jbzmh ynp la hwhy ynpl nrha ynb hta brqh hjnmh trwt
jbzmh ryfqhw hjnmh lo rca hnblh lk taw hnmcmw hjnmh tlsm wxmqb
lkat twxm wynbw nrha wlkay hnmm trtwnhw
9 :hwhyl htrkza jjyn jyr
ycam hta yttn mqlj xmj hpat al
10 :hwlkay dowm lha rxjb cdq mwqmb
mlwo qj hnlkay nrha ynbb rkz lk
11 :mcakw tafjk awh mycdq cdq
:rmal hcm la hwhy rbdyw
12 :cdqy mhb ogy rca lk hwhy ycam mkytrdl
hpah tryco wta jcmh mwyb hwhyl wbyrqy rca wynbw nrha nbrq hz
13
hcot nmcb tbjm lo
14 :brob htyxjmw rqbb htyxjm dymt hjnm tls
nhkhw
15 :hwhyl jjyn jyr byrqt mytp tjnm ynypt hnaybt tkbrm
tjnm lkw
16 :rfqt lylk hwhyl mlwo qj hta hcoy wynbm wytjt jycmh
law nrha la rbd
18 :rmal hcm la hwhy rbdyw 17 :lkat al hyht lylk nhk
ynpl tafjh fjct hloh fjct rca mwqmb tafjh trwt taz rmal wynb
lkat cdq mwqmb hnlkay hta afjmh nhkh
19 :awh mycdq cdq hwhy
rca dgbh lo hmdm hzy rcaw cdqy hrcbb ogy rca lk
20 :dowm lha rxjb
ylkb maw rbcy wb lcbt rca crj ylkw
21 :cdq mwqmb sbkt hylo hzy
mycdq cdq hta lkay mynhkb rkz lk
22 :mymb pfcw qrmw hlcb tcjn
cab lkat al cdqb rpkl dowm lha la hmdm abwy rca tafj lkw
23 :awh
:prct

 

Leviticus 7

wfjcy hloh ta wfjcy rca mwqmb 2 :awh mycdq cdq mcah trwt tazw 1
ta wnmm byrqy wblj lk taw
3 :bybs jbzmh lo qrzy wmd taw mcah ta
rca bljh taw tylkh ytc taw
4 :brqh ta hskmh bljh taw hylah
ryfqhw
5 :hnrysy tylkh lo dbkh lo trtyh taw mylskh lo rca nhylo
mwqmb wnlkay mynhkb rkz lk
6 :awh mca hwhyl hca hjbzmh nhkh mta
rca nhkh mhl tja hrwt mcak tafjk
7 :awh mycdq cdq lkay cwdq
byrqh rca hloh rwo cya tlo ta byrqmh nhkhw
8 :hyhy wl wb rpky
tbjm low tcjrmb hcon lkw rwntb hpat rca hjnm lkw
9 :hyhy wl nhkl
nrha ynb lkl hbrjw nmcb hlwlb hjnm lkw
10 :hyht wl hta byrqmh nhkl
lo ma
12 :hwhyl byrqy rca mymlch jbz trwt tazw 11 :wyjak cya hyht
yqyqrw nmcb tlwlb twxm twlj hdwth jbz lo byrqhw wnbyrqy hdwt
byrqy xmj mjl tlj lo
13 :nmcb tlwlb tlj tkbrm tlsw nmcb myjcm twxm
hwhyl hmwrt nbrq lkm dja wnmm byrqhw
14 :wymlc tdwt jbz lo wnbrq
wnbrq mwyb wymlc tdwt jbz rcbw
15 :hyhy wl mymlch md ta qrzh nhkl
wbyrqh mwyb wnbrq jbz hbdn wa rdn maw
16 :rqb do wnmm jyny al lkay
mwyb jbzh rcbm rtwnhw
17 :lkay wnmm rtwnhw trjmmw lkay wjbz ta
al ycylch mwyb wymlc jbz rcbm lkay lkah maw
18 :prcy cab ycylch
:act hnwo wnmm tlkah cpnhw hyhy lwgp wl bcjy al wta byrqmh hxry
:rcb lkay rwhf lk rcbhw prcy cab lkay al amf lkb ogy rca rcbhw
19
htrknw wylo wtamfw hwhyl rca mymlch jbzm rcb lkat rca cpnhw
20
hamf hmhbb wa mda tamfb amf lkb ogt yk cpnw
21 :hymom awhh cpnh
awhh cpnh htrknw hwhyl rca mymlch jbz rcbm lkaw amf xqc lkb wa
rwc blj lk rmal larcy ynb la rbd
23 :rmal hcm la hwhy rbdyw 22 :hymom
al lkaw hkalm lkl hcoy hprf bljw hlbn bljw
24 :wlkat al zow bckw
htrknw hwhyl hca hnmm byrqy rca hmhbh nm blj lka lk yk
25 :whlkat
:hmhblw pwol mkytbcwm lkb wlkat al md lkw
26 :hymom tlkah cpnh
la hwhy rbdyw
28 :hymom awhh cpnh htrknw md lk lkat rca cpn lk 27
ayby hwhyl wymlc jbz ta byrqmh rmal larcy ynb la rbd
29 :rmal hcm
bljh ta hwhy yca ta hnyaybt wydy
30 :wymlc jbzm hwhyl wnbrq ta
nhkh ryfqhw
31 :hwhy ynpl hpwnt wta pynhl hzjh ta wnayby hzjh lo
wntt nymyh qwc taw
32 :wynblw nrhal hzjh hyhw hjbzmh bljh ta
ynbm bljh taw mymlch md ta byrqmh
33 :mkymlc yjbzm nhkl hmwrt
hmwrth qwc taw hpwnth hzj ta yk
34 :hnml nymyh qwc hyht wl nrha
qjl wynblw nhkh nrhal mta ntaw mhymlc yjbzm larcy ynb tam ytjql
mwyb hwhy ycam wynb tjcmw nrha tjcm taz
35 :larcy ynb tam mlwo
tam mta wjcm mwyb mhl ttl hwhy hwx rca
36 :hwhyl nhkl mta byrqh
mcalw tafjlw hjnml hlol hrwth taz
37 :mtrdl mlwo tqj larcy ynb
wtwx mwyb ynys rhb hcm ta hwhy hwx rca
38 :mymlch jbzlw myawlmlw
:ynys rbdmb hwhyl mhynbrq ta byrqhl larcy ynb ta

 

Leviticus 8

mydgbh taw wta wynb taw nrha ta jq 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
taw
3 :twxmh ls taw mylyah ync taw tafjh rp taw hjcmh nmc taw
lhqtw wta hwhy hwx rcak hcm coyw
4 :dowm lha jtp la lhqh hdoh lk
hwhy hwx rca rbdh hz hdoh la hcm rmayw
5 :dowm lha jtp la hdoh
wylo ntyw
7 :mymb mta xjryw wynb taw nrha ta hcm brqyw 6 :twcol
dpah ta wylo ntyw lyomh ta wta cblyw fnbab wta rgjyw tntkh ta
la ntyw ncjh ta wylo mcyw
8 :wb wl dpayw dpah bcjb wta rgjyw
lo mcyw wcar lo tpnxmh ta mcyw
9 :mymth taw myrwah ta ncjh
:hcm ta hwhy hwx rcak cdqh rzn bhzh xyx ta wynp lwm la tpnxmh
:mta cdqyw wb rca lk taw nkcmh ta jcmyw hjcmh nmc ta hcm jqyw
10
taw wylk lk taw jbzmh ta jcmyw mymop obc jbzmh lo wnmm zyw
11
wta jcmyw nrha car lo hjcmh nmcm qxyw
12 :mcdql wnk taw rykh
cbjyw fnba mta rgjyw tntk mcblyw nrha ynb ta hcm brqyw
13 :wcdql
nrha kmsyw tafjh rp ta cgyw
14 :hcm ta hwhy hwx rcak twobgm mhl
lo ntyw mdh ta hcm jqyw fjcyw
15 :tafjh rp car lo mhydy ta wynbw
dwsy la qxy mdh taw jbzmh ta afjyw wobxab bybs jbzmh twnrq
trty taw brqh lo rca bljh lk ta jqyw
16 :wylo rpkl whcdqyw jbzmh
taw rph taw
17 :hjbzmh hcm rfqyw nhblj taw tylkh ytc taw dbkh
:hcm ta hwhy hwx rcak hnjml xwjm cab prc wcrp taw wrcb taw wro
:lyah car lo mhydy ta wynbw nrha wkmsyw hloh lya ta brqyw
18
wyjtnl jtn lyah taw
20 :bybs jbzmh lo mdh ta hcm qrzyw fjcyw 19
myorkh taw brqh taw
21 :rdph taw myjtnh taw carh ta hcm rfqyw
awh hca jjyn jyrl awh hlo hjbzmh lyah lk ta hcm rfqyw mymb xjr
myalmh lya ynch lyah ta brqyw
22 :hcm ta hwhy hwx rcak hwhyl
wmdm hcm jqyw fjcyw
23 :lyah car lo mhydy ta wynbw nrha wkmsyw
wlgr nhb low tynmyh wdy nhb low tynmyh nrha nza kwnt lo ntyw
tynmyh mnza kwnt lo mdh nm hcm ntyw nrha ynb ta brqyw
24 :tynmyh
jbzmh lo mdh ta hcm qrzyw tynmyh mlgr nhb low tynmyh mdy nhb low
trty taw brqh lo rca bljh lk taw hylah taw bljh ta jqyw
25 :bybs
rca twxmh lsmw
26 :nymyh qwc taw nhblj taw tylkh ytc taw dbkh
lo mcyw dja qyqrw tja nmc mjl tljw tja hxm tlj jql hwhy ynpl
wynb ypk low nrha ypk lo lkh ta ntyw
27 :nymyh qwc low mybljh
hjbzmh rfqyw mhypk lom mta hcm jqyw
28 :hwhy ynpl hpwnt mta pnyw
hzjh ta hcm jqyw
29 :hwhyl awh hca jjyn jyrl mh myalm hloh lo
hwhy hwx rcak hnml hyh hcml myalmh lyam hwhy ynpl hpwnt whpynyw
nrha lo zyw jbzmh lo rca mdh nmw hjcmh nmcm hcm jqyw
30 :hcm ta
taw wydgb ta nrha ta cdqyw wta wynb ydgb low wynb low wydgb lo
rcbh ta wlcb wynb law nrha la hcm rmayw
31 :wta wynb ydgb taw wynb
ytywx rcak myalmh lsb rca mjlh taw wta wlkat mcw dowm lha jtp
jtpmw
33 :wprct cab mjlbw rcbb rtwnhw 32 :whlkay wynbw nrha rmal
tobc yk mkyalm ymy talm mwy do mymy tobc waxt al dowm lha
:mkylo rpkl tcol hwhy hwx hzh mwyb hco rcak
34 :mkdy ta almy mymy
hwhy trmcm ta mtrmcw mymy tobc hlylw mmwy wbct dowm lha jtpw
35
hwx rca myrbdh lk ta wynbw nrha coyw
36 :ytywx nk yk wtwmt alw
:hcm dyb hwhy

 

Leviticus 9

la rmayw 2 :larcy ynqzlw wynblw nrhal hcm arq ynymch mwyb yhyw 1
:hwhy ynpl brqhw mmymt hlol lyaw tafjl rqb nb lgo kl jq nrha
hnc ynb cbkw lgow tafjl myzo ryoc wjq rmal rbdt larcy ynb law
3
yk nmcb hlwlb hjnmw hwhy ynpl jbzl mymlcl lyaw rwcw
4 :hlol mmymt
dowm lha ynp la hcm hwx rca ta wjqyw
5 :mkyla harn hwhy mwyh
hwhy hwx rca rbdh hz hcm rmayw
6 :hwhy ynpl wdmoyw hdoh lk wbrqyw
hcow jbzmh la brq nrha la hcm rmayw
7 :hwhy dwbk mkyla aryw wcot
rpkw moh nbrq ta hcow moh dobw kdob rpkw ktlo taw ktafj ta
tafjh lgo ta fjcyw jbzmh la nrha brqyw
8 :hwhy hwx rcak mdob
lo ntyw mdb wobxa lbfyw wyla mdh ta nrha ynb wbrqyw
9 :wl rca
tylkh taw bljh taw
10 :jbzmh dwsy la qxy mdh taw jbzmh twnrq
:hcm ta hwhy hwx rcak hjbzmh ryfqh tafjh nm dbkh nm trtyh taw
waxmyw hloh ta fjcyw
12 :hnjml xwjm cab prc rwoh taw rcbh taw 11
wayxmh hloh taw
13 :bybs jbzmh lo whqrzyw mdh ta wyla nrha ynb
myorkh taw brqh ta xjryw
14 :jbzmh lo rfqyw carh taw hyjtnl wyla
tafjh ryoc ta jqyw moh nbrq ta brqyw
15 :hjbzmh hloh lo rfqyw
:fpcmk hcoyw hloh ta brqyw
16 :nwcark whafjyw whfjcyw mol rca
:rqbh tlo dblm jbzmh lo rfqyw hnmm wpk almyw hjnmh ta brqyw
17
ta nrha ynb waxmyw mol rca mymlch jbz lyah taw rwch ta fjcyw
18
lyah nmw rwch nm mybljh taw
19 :bybs jbzmh lo whqrzyw wyla mdh
twzjh lo mybljh ta wmycyw
20 :dbkh trtyw tylkhw hskmhw hylah
nrha pynh nymyh qwc taw twzjh taw
21 :hjbzmh mybljh rfqyw
mkrbyw moh la wdy ta nrha acyw
22 :hcm hwx rcak hwhy ynpl hpwnt
dowm lha la nrhaw hcm abyw
23 :mymlchw hlohw tafjh tcom dryw
ynplm ca axtw
24 :moh lk la hwhy dwbk aryw moh ta wkrbyw waxyw
wlpyw wnryw moh lk aryw mybljh taw hloh ta jbzmh lo lkatw hwhy
:mhynp lo

 

Leviticus 10

hylo wmycyw ca nhb wntyw wttjm cya awhybaw bdn nrha ynb wjqyw 1
ynplm ca axtw
2 :mta hwx al rca hrz ca hwhy ynpl wbyrqyw trfq
rbd rca awh nrha la hcm rmayw
3 :hwhy ynpl wtmyw mtwa lkatw hwhy
hcm arqyw
4 :nrha mdyw dbka moh lk ynp low cdqa ybrqb rmal hwhy
ta wac wbrq mhla rmayw nrha dd layzo ynb npxla law lacym la
xwjm la mtntkb macyw wbrqyw
5 :hnjml xwjm la cdqh ynp tam mkyja
wynb rmtyalw rzolalw nrha la hcm rmayw
6 :hcm rbd rcak hnjml
pxqy hdoh lk low wtmt alw wmrpt al mkydgbw worpt la mkycar
dowm lha jtpmw
7 :hwhy prc rca hprch ta wkby larcy tyb lk mkyjaw
rbdyw
8 :hcm rbdk wcoyw mkylo hwhy tjcm nmc yk wtmt np waxt al
lha la mkabb kta kynbw hta tct la rkcw nyy
9 :rmal nrha la hwhy
ljh nybw cdqh nyb lydbhlw
10 :mkytrdl mlwo tqj wtmt alw dowm
rbd rca myqjh lk ta larcy ynb ta trwhlw
11 :rwhfh nybw amfh nybw
wynb rmtya law rzola law nrha la hcm rbdyw
12 :hcm dyb mhyla hwhy
yk jbzmh lxa twxm hwlkaw hwhy ycam trtwnh hjnmh ta wjq myrtwnh
ycam awh kynb qjw kqj yk cwdq mwqmb hta mtlkaw
13 :awh mycdq cdq
mwqmb wlkat hmwrth qwc taw hpwnth hzj taw
14 :ytywx nk yk hwhy
ynb ymlc yjbzm wntn kynb qjw kqj yk kta kytnbw kynbw hta rwhf
hpwnt pynhl wayby mybljh yca lo hpwnth hzjw hmwrth qwc
15 :larcy
ryoc taw
16 :hwhy hwx rcak mlwo qjl kta kynblw kl hyhw hwhy ynpl
nrha ynb rmtya low rzola lo pxqyw prc hnhw hcm crd crd tafjh
mycdq cdq yk cdqh mwqmb tafjh ta mtlka al owdm
17 :rmal mrtwnh
al nh
18 :hwhy ynpl mhylo rpkl hdoh nwo ta tacl mkl ntn htaw awh
rbdyw
19 :ytywx rcak cdqb hta wlkat lwka hmynp cdqh la hmd ta abwh
hnarqtw hwhy ynpl mtlo taw mtafj ta wbyrqh mwyh nh hcm la nrha
bfyyw hcm omcyw
20 :hwhy ynyob bfyyh mwyh tafj ytlkaw hlak yta
:wynyob

 

Leviticus 11

rmal larcy ynb la wrbd 2 :mhla rmal nrha law hcm la hwhy rbdyw 1
toscw hsrp tsrpm lk
3 :xrah lo rca hmhbh lkm wlkat rca hyjh taz
hrgh ylomm wlkat al hz ta ka
4 :wlkat hta hmhbb hrg tlom tsrp osc
amf syrpm wnnya hsrpw awh hrg hlom yk lmgh ta hsrph ysrpmmw
:mkl awh amf syrpy al hsrpw awh hrg hlom yk npch taw
5 :mkl awh
:mkl awh hamf hsyrph al hsrpw awh hrg tlom yk tbnrah taw
6
amf rgy al hrg awhw hsrp osc oscw awh hsrp syrpm yk ryzjh taw
7
hz ta
9 :mkl mh myamf wogt al mtlbnbw wlkat al mrcbm 8 :mkl awh
mta myljnbw mymyb mymb tcqcqw rypns wl rca lk mymb rca lkm wlkat
mymh xrc lkm myljnbw mymyb tcqcqw rypns wl nya rca lkw
10 :wlkat
wlkat al mrcbm mkl wyhy xqcw
11 :mkl mh xqc mymb rca hyjh cpn lkmw
:mkl awh xqc mymb tcqcqw rypns wl nya rca lk
12 :wxqct mtlbn taw
taw srph taw rcnh ta mh xqc wlkay al pwoh nm wxqct hla taw
13
tb taw
16 :wnyml bro lk ta 15 :hnyml hyah taw hadh taw 14 :hynzoh
klch taw swkh taw
17 :whnyml xnh taw pjch taw smjth taw hnoyh
hpnah hdysjh taw
19 :mjrh taw taqh taw tmcnth taw 18 :pwcnyh taw
awh xqc obra lo klhh pwoh xrc lk
20 :plfoh taw tpykwdh taw hnyml
lomm myork al rca obra lo klhh pwoh xrc lkm wlkat hz ta ka
21 :mkl
taw wnyml hbrah ta wlkat mhm hla ta
22 :xrah lo nhb rtnl wylgrl
pwoh xrc lkw
23 :whnyml bgjh taw whnyml lgrjh taw whnyml molsh
amfy mtlbnb ognh lk wamft hlalw
24 :mkl awh xqc mylgr obra wl rca
hmhbh lkl
26 :broh do amfw wydgb sbky mtlbnm acnh lkw 25 :broh do
mh myamf hlom hnnya hrgw tosc hnnya oscw hsrp tsrpm awh rca
obra lo tklhh hyjh lkb wypk lo klwh lkw
27 :amfy mhb ognh lk mkl
sbky mtlbn ta acnhw
28 :broh do amfy mtlbnb ognh lk mkl mh myamf
lo xrch xrcb amfh mkl hzw
29 :mkl hmh myamf broh do amfw wydgb
:tmcnthw fmjhw haflhw jkhw hqnahw
30 :whnyml bxhw rbkohw dljh xrah
lkw
32 :broh do amfy mtmb mhb ognh lk xrch lkb mkl myamfh hla 31
ylk lk qc wa rwo wa dgb wa xo ylk lkm amfy mtmb mhm wylo lpy rca
crj ylk lkw
33 :rhfw broh do amfw abwy mymb mhb hkalm hcoy rca
rca lkah lkm
34 :wrbct wtaw amfy wkwtb rca lk wkwt la mhm lpy rca
:amfy ylk lkb htcy rca hqcm lkw amfy mym wylo awby rca lkay
myamfw mh myamf xty myrykw rwnt amfy wylo mtlbnm lpy rca lkw
35
:amfy mtlbnb ognw rwhf hyhy mym hwqm rwbw nyom ka
36 :mkl wyhy
mym nty ykw
38 :awh rwhf orzy rca owrz orz lk lo mtlbnm lpy ykw 37
ayh rca hmhbh nm twmy ykw
39 :mkl awh amf wylo mtlbnm lpnw orz lo
wydgb sbky htlbnm lkahw
40 :broh do amfy htlbnb ognh hlkal mkl
lkw
41 :broh do amfw wydgb sbky htlbn ta acnhw broh do amfw
lo klwh lkw nwjg lo klwh lk
42 :lkay al awh xqc xrah lo xrch xrch
:mh xqc yk mwlkat al xrah lo xrch xrch lkl mylgr hbrm lk do obra
:mb mtmfnw mhb wamft alw xrch xrch lkb mkytcpn ta wxqct la
43
alw yna cwdq yk mycdq mtyyhw mtcdqthw mkyhla hwhy yna yk
44
hlomh hwhy yna yk
45 :xrah lo cmrh xrch lkb mkytcpn ta wamft
:yna cwdq yk mycdq mtyyhw myhlal mkl tyhl myrxm xram mkta
txrch cpn lklw mymb tcmrh hyjh cpn lkw pwohw hmhbh trwt taz
46
hyjh nybw tlkanh hyjh nybw rhfh nybw amfh nyb lydbhl
47 :xrah lo
:lkat al rca

 

Leviticus 12

oyrzt yk hca rmal larcy ynb la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
ynymch mwybw
3 :amft htwd tdn ymyk mymy tobc hamfw rkz hdlyw
cdq lkb hrhf ymdb bct mymy tclcw mwy myclcw
4 :wtlro rcb lwmy
hamfw dlt hbqn maw
5 :hrhf ymy talm do abt al cdqmh law ogt al
ymy talmbw
6 :hrhf ymd lo bct mymy tccw mwy myccw htdnk myobc
jtp la tafjl rt wa hnwy nbw hlol wtnc nb cbk aybt tbl wa nbl hrhf
hymd rqmm hrhfw hylo rpkw hwhy ynpl wbyrqhw
7 :nhkh la dowm lha
ytc hjqlw hc yd hdy axmt al maw
8 :hbqnl wa rkzl tdlyh trwt taz
:hrhfw nhkh hylo rpkw tafjl djaw hlol dja hnwy ynb ync wa myrt

 

Leviticus 13

wa tac wrcb rwob hyhy yk mda 2 :rmal nrha law hcm la hwhy rbdyw 1
la wa nhkh nrha la abwhw torx ognl wrcb rwob hyhw trhb wa tjps
kph ognb rocw rcbh rwob ognh ta nhkh harw
3 :mynhkh wynbm dja
:wta amfw nhkh wharw awh torx ogn wrcb rwom qmo ognh harmw nbl
kph al hrocw rwoh nm harm nya qmow wrcb rwob awh hnbl trhb maw
4
hnhw yoybch mwyb nhkh wharw
5 :mymy tobc ognh ta nhkh rygshw nbl
:tync mymy tobc nhkh wrygshw rwob ognh hcp al wynyob dmo ognh
rwob ognh hcp alw ognh hhk hnhw tync yoybch mwyb wta nhkh harw
6
tjpsmh hcpt hcp maw
7 :rhfw wydgb sbkw awh tjpsm nhkh wrhfw
nhkh harw
8 :nhkh la tync harnw wtrhfl nhkh la wtarh yrja rwob
hyht yk torx ogn
9 :awh torx nhkh wamfw rwob tjpsmh htcp hnhw
hkph ayhw rwob hnbl tac hnhw nhkh harw
10 :nhkh la abwhw mdab
nhkh wamfw wrcb rwob awh tncwn torx
11 :tacb yj rcb tyjmw nbl roc
torxh htskw rwob torxh jrpt jwrp maw
12 :awh amf yk wnrgsy al
nhkh harw
13 :nhkh ynyo harm lkl wylgr dow wcarm ognh rwo lk ta
:awh rwhf nbl kph wlk ognh ta rhfw wrcb lk ta torxh htsk hnhw
wamfw yjh rcbh ta nhkh harw
15 :amfy yj rcb wb twarh mwybw 14
abw nbll kphnw yjh rcbh bwcy yk wa
16 :awh torx awh amf yjh rcbh
rwhf ognh ta nhkh rhfw nbll ognh kphn hnhw nhkh wharw
17 :nhkh la
tac nyjch mwqmb hyhw
19 :aprnw nyjc wrob wb hyhy yk rcbw 18 :awh
harm hnhw nhkh harw
20 :nhkh la harnw tmdmda hnbl trhb wa hnbl
:hjrp nyjcb awh torx ogn nhkh wamfw nbl kph hrocw rwoh nm lpc
ayhw rwoh nm hnnya hlpcw nbl roc hb nya hnhw nhkh hnary maw
21
wta nhkh amfw rwob hcpt hcp maw
22 :mymy tobc nhkh wrygshw hhk
wrhfw awh nyjch tbrx htcp al trhbh dmot hytjt maw
23 :awh ogn
hnbl trhb hwkmh tyjm htyhw ca twkm wrob hyhy yk rcb wa
24 :nhkh
qmo harmw trhbb nbl roc kphn hnhw nhkh hta harw
25 :hnbl wa tmdmda
maw
26 :awh torx ogn nhkh wta amfw hjrp hwkmb awh torx rwoh nm
hhk awhw rwoh nm hnnya hlpcw nbl roc trhbb nya hnhw nhkh hnary
hcpt hcp ma yoybch mwyb nhkh wharw
27 :mymy tobc nhkh wrygshw
htcp al trhbh dmot hytjt maw
28 :awh torx ogn wta nhkh amfw rwob
:awh hwkmh tbrx yk nhkh wrhfw awh hwkmh tac hhk awhw rwob
ognh ta nhkh harw
30 :nqzb wa carb ogn wb hyhy yk hca wa cyaw 29
awh qtn nhkh wta amfw qd bhx roc wbw rwoh nm qmo wharm hnhw
nya hnhw qtnh ogn ta nhkh hary ykw
31 :awh nqzh wa carh torx
tobc qtnh ogn ta nhkh rygshw wb nya rjc rocw rwoh nm qmo wharm
hyh alw qtnh hcp al hnhw yoybch mwyb ognh ta nhkh harw
32 :mymy
jlgy al qtnh taw jlgthw
33 :rwoh nm qmo nya qtnh harmw bhx roc wb
mwyb qtnh ta nhkh harw
34 :tync mymy tobc qtnh ta nhkh rygshw
rhfw rwoh nm qmo wnnya wharmw rwob qtnh hcp al hnhw yoybch
:wtrhf yrja rwob qtnh hcpy hcp maw
35 :rhfw wydgb sbkw nhkh wta
:awh amf bhxh rocl nhkh rqby al rwob qtnh hcp hnhw nhkh wharw
36
wrhfw awh rwhf qtnh aprn wb jmx rjc rocw qtnh dmo wynyob maw
37
harw
39 :tnbl trhb trhb mrcb rwob hyhy yk hca wa cyaw 38 :nhkh
:awh rwhf rwob jrp awh qhb tnbl twhk trhb mrcb rwob hnhw nhkh
frmy wynp tapm maw
41 :awh rwhf awh jrq wcar frmy yk cyaw 40
mdmda nbl ogn tjbgb wa tjrqb hyhy ykw
42 :awh rwhf awh jbg wcar
ognh tac hnhw nhkh wta harw
43 :wtjbgb wa wtjrqb awh tjrp torx
awh owrx cya
44 :rcb rwo torx harmk wtjbgb wa wtjrqb tmdmda hnbl
wydgb ognh wb rca owrxhw
45 :wogn wcarb nhkh wnamfy amf awh amf
lk
46 :arqy amf amfw hfoy mpc low owrp hyhy wcarw mymrp wyhy
dgbhw
47 :wbcwm hnjml xwjm bcy ddb awh amf amfy wb ognh rca ymy
brob wa ytcb wa
48 :mytcp dgbb wa rmx dgbb torx ogn wb hyhy yk
wa qrqry ognh hyhw
49 :rwo tkalm lkb wa rwob wa rmxlw mytcpl
awh torx ogn rwo ylk lkb wa brob wa ytcb wa rwob wa dgbb mdmda
:mymy tobc ognh ta rygshw ognh ta nhkh harw
50 :nhkh ta harhw
wa brob wa ytcb wa dgbb ognh hcp yk yoybch mwyb ognh ta harw
51
prcw
52 :awh amf ognh tramm torx hkalml rwoh hcoy rca lkl rwob
rwoh ylk lk ta wa mytcpb wa rmxb broh ta wa ytch ta wa dgbh ta
nhkh hary maw
53 :prct cab awh tramm torx yk ognh wb hyhy rca
nhkh hwxw
54 :rwo ylk lkb wa brob wa ytcb wa dgbb ognh hcp al hnhw
yrja nhkh harw
55 :tync mymy tobc wrygshw ognh wb rca ta wsbkw
cab awh amf hcp al ognhw wnyo ta ognh kph al hnhw ognh ta sbkh
ognh hhk hnhw nhkh har maw
56 :wtjbgb wa wtjrqb awh ttjp wnprct
:broh nm wa ytch nm wa rwoh nm wa dgbh nm wta orqw wta sbkh yrja
cab awh tjrp rwo ylk lkb wa brob wa ytcb wa dgbb dwo hart maw
57
rca rwoh ylk lk wa broh wa ytch wa dgbhw
58 :ognh wb rca ta wnprct
rmxh dgb torx ogn trwt taz
59 :rhfw tync sbkw ognh mhm rsw sbkt
:wamfl wa wrhfl rwo ylk lk wa broh wa ytch wa mytcph wa

 

Leviticus 14

abwhw wtrhf mwyb orxmh trwt hyht taz 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
torxh ogn aprn hnhw nhkh harw hnjml xwjm la nhkh axyw
3 :nhkh la
zra xow twrhf twyj myrpx ytc rhfml jqlw nhkh hwxw
4 :owrxh nm
lo crj ylk la tjah rwpxh ta fjcw nhkh hwxw
5 :bzaw tolwt yncw
tolwth ync taw zrah xo taw hta jqy hyjh rpxh ta
6 :myyj mym
:myyjh mymh lo hfjch rpxh mdb hyjh rpxh taw mtwa lbfw bzah taw
lo hyjh rpxh ta jlcw wrhfw mymop obc torxh nm rhfmh lo hzhw
7
rhfw mymb xjrw wroc lk ta jlgw wydgb ta rhfmh sbkw
8 :hdch ynp
mwyb hyhw
9 :mymy tobc wlhal xwjm bcyw hnjmh la awby rjaw
lk taw wynyo tbg taw wnqz taw wcar ta wroc lk ta jlgy yoybch
ynymch mwybw
10 :rhfw mymb wrcb ta xjrw wydgb ta sbkw jlgy wroc
tls mynrco hclcw hmymt htnc tb tja hcbkw mmymt mycbk ync jqy
rhfmh cyah ta rhfmh nhkh dymohw
11 :nmc dja glw nmcb hlwlb hjnm
byrqhw djah cbkh ta nhkh jqlw
12 :dowm lha jtp hwhy ynpl mtaw
cbkh ta fjcw
13 :hwhy ynpl hpwnt mta pynhw nmch gl taw mcal wta
mcah tafjk yk cdqh mwqmb hloh taw tafjh ta fjcy rca mwqmb
kwnt lo nhkh ntnw mcah mdm nhkh jqlw
14 :awh mycdq cdq nhkl awh
jqlw
15 :tynmyh wlgr nhb low tynmyh wdy nhb low tynmyh rhfmh nza
wobxa ta nhkh lbfw
16 :tylamch nhkh pk lo qxyw nmch glm nhkh
obc wobxab nmch nm hzhw tylamch wpk lo rca nmch nm tynmyh
nza kwnt lo nhkh nty wpk lo rca nmch rtymw
17 :hwhy ynpl mymop
:mcah md lo tynmyh wlgr nhb low tynmyh wdy nhb low tynmyh rhfmh
nhkh wylo rpkw rhfmh car lo nty nhkh pk lo rca nmcb rtwnhw
18
fjcy rjaw wtamfm rhfmh lo rpkw tafjh ta nhkh hcow
19 :hwhy ynpl
nhkh wylo rpkw hjbzmh hjnmh taw hloh ta nhkh hlohw
20 :hloh ta
rpkl hpwntl mca dja cbk jqlw tgcm wdy nyaw awh ld maw
21 :rhfw
ync wa myrt ytcw
22 :nmc glw hjnml nmcb lwlb dja tls nwrcow wylo
mta aybhw
23 :hlo djahw tafj dja hyhw wdy gyct rca hnwy ynb
jqlw
24 :hwhy ynpl dowm lha jtp la nhkh la wtrhfl ynymch mwyb
:hwhy ynpl hpwnt nhkh mta pynhw nmch gl taw mcah cbk ta nhkh
rhfmh nza kwnt lo ntnw mcah mdm nhkh jqlw mcah cbk ta fjcw
25
qxy nmch nmw
26 :tynmyh wlgr nhb low tynmyh wdy nhb low tynmyh
rca nmch nm tynmyh wobxab nhkh hzhw
27 :tylamch nhkh pk lo nhkh
lo rca nmch nm nhkh ntnw
28 :hwhy ynpl mymop obc tylamch wpk lo
wlgr nhb low tynmyh wdy nhb low tynmyh rhfmh nza kwnt lo wpk
lo nty nhkh pk lo rca nmch nm rtwnhw
29 :mcah md mwqm lo tynmyh
ynb nm wa myrth nm djah ta hcow
30 :hwhy ynpl wylo rpkl rhfmh car
djah taw tafj djah ta wdy gyct rca ta
31 :wdy gyct rcam hnwyh
ogn wb rca trwt taz
32 :hwhy ynpl rhfmh lo nhkh rpkw hjnmh lo hlo
:rmal nrha law hcm la hwhy rbdyw
33 :wtrhfb wdy gyct al rca torx
tybb torx ogn yttnw hzjal mkl ntn yna rca nonk xra la wabt yk
34
:tybb yl harn ognk rmal nhkl dyghw tybh wl rca abw
35 :mktzja xra
amfy alw ognh ta twarl nhkh aby mrfb tybh ta wnpw nhkh hwxw
36
hnhw ognh ta harw
37 :tybh ta twarl nhkh aby nk rjaw tybb rca lk
:ryqh nm lpc nhyarmw tmdmda wa tqrqry trwroqc tybh tryqb ognh
bcw
39 :mymy tobc tybh ta rygshw tybh jtp la tybh nm nhkh axyw 38
nhkh hwxw
40 :tybh tryqb ognh hcp hnhw harw yoybch mwyb nhkh
mwqm la ryol xwjm la nhta wkylchw ognh nhb rca mynbah ta wxljw
xwjm la wxqh rca rpoh ta wkpcw bybs tybm oxqy tybh taw
41 :amf
rpow mynbah tjt la waybhw twrja mynba wjqlw
42 :amf mwqm la ryol
mynbah ta xlj rja tybb jrpw ognh bwcy maw
43 :tybh ta jfw jqy rja
ognh hcp hnhw harw nhkh abw
44 :jwfh yrjaw tybh ta twxqh yrjaw
taw wynba ta tybh ta xtnw
45 :awh amf tybb awh tramm torx tybb
abhw
46 :amf mwqm la ryol xwjm la ayxwhw tybh rpo lk taw wyxo
ta sbky tybb bkchw
47 :broh do amfy wta rygsh ymy lk tybh la
al hnhw harw nhkh aby ab maw
48 :wydgb ta sbky tybb lkahw wydgb
:ognh aprn yk tybh ta nhkh rhfw tybh ta jfh yrja tybb ognh hcp
fjcw
50 :bzaw tolwt yncw zra xow myrpx ytc tybh ta afjl jqlw 49
bzah taw zrah xo ta jqlw
51 :myyj mym lo crj ylk la tjah rpxh ta
mymbw hfwjch rpxh mdb mta lbfw hyjh rpxh taw tolwth ync taw
mymbw rwpxh mdb tybh ta afjw
52 :mymop obc tybh la hzhw myyjh
rpxh ta jlcw
53 :tolwth yncbw bzabw zrah xobw hyjh rpxbw myyjh
lkl hrwth taz
54 :rhfw tybh lo rpkw hdch ynp la ryol xwjm la hyjh
:trhblw tjpslw taclw
56 :tyblw dgbh torxlw 55 :qtnlw torxh ogn
:torxh trwt taz rhfh mwybw amfh mwyb trwhl
57

 

Leviticus 15

mhla mtrmaw larcy ynb la wrbd 2 :rmal nrha law hcm la hwhy rbdyw 1
wbwzb wtamf hyht tazw
3 :awh amf wbwz wrcbm bz hyhy yk cya cya
rca bkcmh lk
4 :awh wtamf wbwzm wrcb mytjh wa wbwz ta wrcb rr
ogy rca cyaw
5 :amfy wylo bcy rca ylkh lkw amfy bzh wylo bkcy
rca ylkh lo bcyhw
6 :broh do amfw mymb xjrw wydgb sbky wbkcmb
bzh rcbb ognhw
7 :broh do amfw mymb xjrw wydgb sbky bzh wylo bcy
sbkw rwhfb bzh qry ykw
8 :broh do amfw mymb xjrw wydgb sbky
bzh wylo bkry rca bkrmh lkw
9 :broh do amfw mymb xjrw wydgb
mtwa acwnhw broh do amfy wytjt hyhy rca lkb ognh lkw
10 :amfy
al wydyw bzh wb ogy rca lkw
11 :broh do amfw mymb xjrw wydgb sbky
ogy rca crj ylkw
12 :broh do amfw mymb xjrw wydgb sbkw mymb pfc
wl rpsw wbwzm bzh rhfy ykw
13 :mymb pfcy xo ylk lkw rbcy bzh wb
mwybw
14 :rhfw myyj mymb wrcb xjrw wydgb sbkw wtrhfl mymy tobc
lha jtp la hwhy ynpl abw hnwy ynb ync wa myrt ytc wl jqy ynymch
rpkw hlo djahw tafj dja nhkh mta hcow
15 :nhkh la mntnw dowm
xjrw orz tbkc wnmm axt yk cyaw
16 :wbwzm hwhy ynpl nhkh wylo
wylo hyhy rca rwo lkw dgb lkw
17 :broh do amfw wrcb lk ta mymb
tbkc hta cya bkcy rca hcaw
18 :broh do amfw mymb sbkw orz tbkc
hbz hyhy md hbz hyht yk hcaw
19 :broh do wamfw mymb wxjrw orz
rca lkw
20 :broh do amfy hb ognh lkw htdnb hyht mymy tobc hrcbb
hbkcmb ognh lkw
21 :amfy wylo bct rca lkw amfy htdnb wylo bkct
bct rca ylk lkb ognh lkw
22 :broh do amfw mymb xjrw wydgb sbky
wa awh bkcmh lo maw
23 :broh do amfw mymb xjrw wydgb sbky wylo
bkcy bkc maw
24 :broh do amfy wb wognb wylo tbcy awh rca ylkh lo
wylo bkcy rca bkcmh lkw mymy tobc amfw wylo htdn yhtw hta cya
lo bwzt yk wa htdn to alb mybr mymy hmd bwz bwzy yk hcaw
25 :amfy
rca bkcmh lk
26 :awh hamf hyht htdn ymyk htamf bwz ymy lk htdn
wylo bct rca ylkh lkw hl hyhy htdn bkcmk hbwz ymy lk wylo bkct
mymb xjrw wydgb sbkw amfy mb ogwnh lkw
27 :htdn tamfk hyhy amf
:rhft rjaw mymy tobc hl hrpsw hbwzm hrhf maw
28 :broh do amfw
la mtwa haybhw hnwy ynb ync wa myrt ytc hl jqt ynymch mwybw
29
hlo djah taw tafj djah ta nhkh hcow
30 :dowm lha jtp la nhkh
larcy ynb ta mtrzhw
31 :htamf bwzm hwhy ynpl nhkh hylo rpkw
trwt taz
32 :mkwtb rca ynkcm ta mamfb mtamfb wtmy alw mtamfm
wbwz ta bzhw htdnb hwdhw
33 :hb hamfl orz tbkc wnmm axt rcaw bzh
:hamf mo bkcy rca cyalw hbqnlw rkzl

 

Leviticus 16

:wtmyw hwhy ynpl mtbrqb nrha ynb ync twm yrja hcm la hwhy rbdyw 1
tybm cdqh la to lkb aby law kyja nrha la rbd hcm la hwhy rmayw
2
:trpkh lo hara nnob yk twmy alw nrah lo rca trpkh ynp la tkrpl
cdq db tntk
4 :hlol lyaw tafjl rqb nb rpb cdqh la nrha aby tazb 3
ydgb pnxy db tpnxmbw rgjy db fnbabw wrcb lo wyhy db ysnkmw cbly
ync jqy larcy ynb tdo tamw
5 :mcblw wrcb ta mymb xjrw mh cdq
wl rca tafjh rp ta nrha byrqhw
6 :hlol dja lyaw tafjl myzo yryoc
hwhy ynpl mta dymohw mryoch ync ta jqlw
7 :wtyb dobw wdob rpkw
hwhyl dja lrwg twlrg mryoch ync lo nrha ntnw
8 :dowm lha jtp
lrwgh wylo hlo rca ryoch ta nrha byrqhw
9 :lzazol dja lrwgw
yj dmoy lzazol lrwgh wylo hlo rca ryochw
10 :tafj whcow hwhyl
rp ta nrha byrqhw
11 :hrbdmh lzazol wta jlcl wylo rpkl hwhy ynpl
:wl rca tafjh rp ta fjcw wtyb dobw wdob rpkw wl rca tafjh
trfq wynpj almw hwhy ynplm jbzmh lom ca yljg htjmh alm jqlw
12
hskw hwhy ynpl cah lo trfqh ta ntnw
13 :tkrpl tybm aybhw hqd myms
hzhw rph mdm jqlw
14 :twmy alw twdoh lo rca trpkh ta trfqh nno
:wobxab mdh nm mymop obc hzy trpkh ynplw hmdq trpkh ynp lo wobxab
hcow tkrpl tybm la wmd ta aybhw mol rca tafjh ryoc ta fjcw
15
lo rpkw
16 :trpkh ynplw trpkh lo wta hzhw rph mdl hco rcak wmd ta
dowm lhal hcoy nkw mtafj lkl mhyocpmw larcy ynb tamfm cdqh
cdqb rpkl wabb dowm lhab hyhy al mda lkw
17 :mtamf kwtb mta nkch
jbzmh la axyw
18 :larcy lhq lk dobw wtyb dobw wdob rpkw wtax do
twnrq lo ntnw ryoch mdmw rph mdm jqlw wylo rpkw hwhy ynpl rca
wcdqw wrhfw mymop obc wobxab mdh nm wylo hzhw
19 :bybs jbzmh
jbzmh taw dowm lha taw cdqh ta rpkm hlkw
20 :larcy ynb tamfm
yjh ryoch car lo wdy ytc ta nrha kmsw
21 :yjh ryoch ta byrqhw
ntnw mtafj lkl mhyocp lk taw larcy ynb tnwo lk ta wylo hdwthw
wylo ryoch acnw
22 :hrbdmh yto cya dyb jlcw ryoch car lo mta
lha la nrha abw
23 :rbdmb ryoch ta jlcw hrzg xra la mtnwo lk ta
ta xjrw
24 :mc mjynhw cdqh la wabb cbl rca dbh ydgb ta fcpw dowm
tlo taw wtlo ta hcow axyw wydgb ta cblw cwdq mwqmb mymb wrcb
jlcmhw
26 :hjbzmh ryfqy tafjh blj taw 25 :moh dobw wdob rpkw moh
la awby nk yrjaw mymb wrcb ta xjrw wydgb sbky lzazol ryoch ta
cdqb rpkl mmd ta abwh rca tafjh ryoc taw tafjh rp taw
27 :hnjmh
prchw
28 :mcrp taw mrcb taw mtro ta cab wprcw hnjml xwjm la ayxwy
htyhw
29 :hnjmh la awby nk yrjaw mymb wrcb ta xjrw wydgb sbky mta
hkalm lkw mkytcpn ta wnot cdjl rwcob yoybch cdjb mlwo tqjl mkl
rhfl mkylo rpky hzh mwyb yk
30 :mkkwtb rgh rghw jrzah wcot al
ta mtynow mkl ayh nwtbc tbc
31 :wrhft hwhy ynpl mkytafj lkm mkta
wdy ta almy rcaw wta jcmy rca nhkh rpkw
32 :mlwo tqj mkytcpn
cdqh cdqm ta rpkw
33 :cdqh ydgb dbh ydgb ta cblw wyba tjt nhkl
:rpky lhqh mo lk low mynhkh low rpky jbzmh taw dowm lha taw
hncb tja mtafj lkm larcy ynb lo rpkl mlwo tqjl mkl taz htyhw
34
:hcm ta hwhy hwx rcak coyw

 

Leviticus 17

larcy ynb lk law wynb law nrha la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
rca larcy tybm cya cya
3 :rmal hwhy hwx rca rbdh hz mhyla trmaw
lha jtp law
4 :hnjml xwjm fjcy rca wa hnjmb zo wa bck wa rwc fjcy
cyal bcjy md hwhy nkcm ynpl hwhyl nbrq byrqhl waybh al dowm
ynb wayby rca noml
5 :wmo brqm awhh cyah trknw kpc md awhh
jtp la hwhyl maybhw hdch ynp lo myjbz mh rca mhyjbz ta larcy
mdh ta nhkh qrzw
6 :mtwa hwhyl mymlc yjbz wjbzw nhkh la dowm lha
alw
7 :hwhyl jjyn jyrl bljh ryfqhw dowm lha jtp hwhy jbzm lo
hyht mlwo tqj mhyrja mynz mh rca mryocl mhyjbz ta dwo wjbzy
rwgy rca rgh nmw larcy tybm cya cya rmat mhlaw
8 :mtrdl mhl taz
wta twcol wnayby al dowm lha jtp law
9 :jbz wa hlo hloy rca mkwtb
rgh rgh nmw larcy tybm cya cyaw
10 :wymom awhh cyah trknw hwhyl
brqm hta ytrkhw mdh ta tlkah cpnb ynp yttnw md lk lkay rca mkwtb
lo rpkl jbzmh lo mkl wyttn ynaw awh mdb rcbh cpn yk
11 :hmo
cpn lk larcy ynbl ytrma nk lo
12 :rpky cpnb awh mdh yk mkytcpn
larcy ynbm cya cyaw
13 :md lkay al mkkwtb rgh rghw md lkat al mkm
wmd ta kpcw lkay rca pwo wa hyj dyx dwxy rca mkwtb rgh rgh nmw
lk md larcy ynbl rmaw awh wcpnb wmd rcb lk cpn yk
14 :rpob whskw
rca cpn lkw
15 :trky wylka lk awh wmd rcb lk cpn yk wlkat al rcb
broh do amfw mymb xjrw wydgb sbkw rgbw jrzab hprfw hlbn lkat
:wnwo acnw xjry al wrcbw sbky al maw
16 :rhfw

 

Leviticus 18

hwhy yna mhla trmaw larcy ynb la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
nonk xra hcomkw wcot al hb mtbcy rca myrxm xra hcomk
3 :mkyhla
wcot yfpcm ta
4 :wklt al mhytqjbw wcot al hmc mkta aybm yna rca
taw ytqj ta mtrmcw
5 :mkyhla hwhy yna mhb tkll wrmct ytqj taw
rac lk la cya cya
6 :hwhy yna mhb yjw mdah mta hcoy rca yfpcm
hlgt al kma twrow kyba twro
7 :hwhy yna hwro twlgl wbrqt al wrcb
:awh kyba twro hlgt al kyba tca twro
8 :htwro hlgt al awh kma
hlgt al xwj tdlwm wa tyb tdlwm kma tb wa kyba tb ktwja twro
9
twro
11 :hnh ktwro yk ntwro hlgt al ktb tb wa knb tb twro 10 :ntwro
twja twro
12 :htwro hlgt al awh ktwja kyba tdlwm kyba tca tb
kma rac yk hlgt al kma twja twro
13 :awh kyba rac hlgt al kyba
twro
15 :awh ktdd brqt al wtca la hlgt al kyba yja twro 14 :awh
hlgt al kyja tca twro
16 :htwro hlgt al awh knb tca hlgt al ktlk
al htb tb taw hnb tb ta hlgt al htbw hca twro
17 :awh kyja twro
rrxl jqt al htja la hcaw
18 :awh hmz hnh hrac htwro twlgl jqt
:htwro twlgl brqt al htamf tdnb hca law
19 :hyyjb hylo htwro twlgl
ntt al korzmw
21 :hb hamfl orzl ktbkc ntt al ktymo tca law 20
bkct al rkz taw
22 :hwhy yna kyhla mc ta lljt alw klml rybohl
al hcaw hb hamfl ktbkc ntt al hmhb lkbw
23 :awh hbowt hca ybkcm
wamfn hla lkb yk hla lkb wamft la
24 :awh lbt hobrl hmhb ynpl dmot
aqtw hylo hnwo dqpaw xrah amftw
25 :mkynpm jlcm yna rca mywgh
lkm wcot alw yfpcm taw ytqj ta mta mtrmcw
26 :hybcy ta xrah
wco lah tbowth lk ta yk
27 :mkkwtb rgh rghw jrzah hlah tbowth
mkamfb mkta xrah ayqt alw
28 :xrah amftw mkynpl rca xrah ycna
tbowth lkm hcoy rca lk yk
29 :mkynpl rca ywgh ta haq rcak hta
twco ytlbl ytrmcm ta mtrmcw
30 :mmo brqm tcoh twcpnh wtrknw hlah
:mkyhla hwhy yna mhb wamft alw mkynpl wcon rca tbowth twqjm

 

Leviticus 19

mhla trmaw larcy ynb tdo lk la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
taw waryt wybaw wma cya
3 :mkyhla hwhy yna cwdq yk wyht mycdq
al hksm yhlaw mlylah la wnpt la
4 :mkyhla hwhy yna wrmct yttbc
mknxrl hwhyl mymlc jbz wjbzt ykw
5 :mkyhla hwhy yna mkl wcot
:prcy cab ycylch mwy do rtwnhw trjmmw lkay mkjbz mwyb
6 :whjbzt
acy wnwo wylkaw
8 :hxry al awh lwgp ycylch mwyb lkay lkah maw 7
ryxq ta mkrxqbw
9 :hymom awhh cpnh htrknw llj hwhy cdq ta yk
llwot al kmrkw
10 :fqlt al kryxq fqlw rxql kdc tap hlkt al mkxra
wbngt al
11 :mkyhla hwhy yna mta bzot rglw ynol fqlt al kmrk frpw
ta tlljw rqcl ymcb wobct alw
12 :wtymob cya wrqct alw wcjkt alw
rykc tlop nylt al lzgt alw kor ta qcot al
13 :hwhy yna kyhla mc
yna kyhlam taryw lckm ntt al rwo ynplw crj llqt al
14 :rqb do kta
qdxb lwdg ynp rdht alw ld ynp act al fpcmb lwo wcot al
15 :hwhy
al
17 :hwhy yna kor md lo dmot al kymob lykr klt al 16 :ktymo fpct
al
18 :afj wylo act alw ktymo ta jykwt jkwh kbblb kyja ta anct
ytqj ta
19 :hwhy yna kwmk korl tbhaw kmo ynb ta rft alw mqt
znfoc myalk dgbw myalk orzt al kdc myalk oybrt al ktmhb wrmct
tprjn hjpc awhw orz tbkc hca ta bkcy yk cyaw
20 :kylo hloy al
al yk wtmwy al hyht trqb hl ntn al hcpj wa htdpn al hdphw cyal
wylo rpkw
22 :mca lya dowm lha jtp la hwhyl wmca ta aybhw 21 :hcpj
rca wtafjm wl jlsnw afj rca wtafj lo hwhy ynpl mcah lyab nhkh
wyrp ta wtlro mtlrow lkam xo lk mtofnw xrah la wabt ykw
23 :afj
cdq wyrp lk hyhy toybrh hncbw
24 :lkay al mylro mkl hyhy mync clc
yna wtawbt mkl pyswhl wyrp ta wlkat tcymjh hncbw
25 :hwhyl mylwlh
tap wpqt al
27 :wnnwot alw wcjnt al mdh lo wlkat al 26 :mkyhla hwhy
tbtkw mkrcbb wntt al cpnl frcw
28 :knqz tap ta tyjct alw mkcar
xrah hnzt alw htwnzhl ktb ta lljt la
29 :hwhy yna mkb wntt al oqoq
la
31 :hwhy yna waryt ycdqmw wrmct yttbc ta 30 :hmz xrah halmw
:mkyhla hwhy yna mhb hamfl wcqbt la mynodyh law tbah la wnpt
rwgy ykw
33 :hwhy yna kyhlam taryw nqz ynp trdhw mwqt hbyc ynpm 32
mkta rgh rgh mkl hyhy mkm jrzak
34 :wta wnwt al mkxrab rg kta
al
35 :mkyhla hwhy yna myrxm xrab mtyyh myrg yk kwmk wl tbhaw
qdx tpya qdx ynba qdx ynzam
36 :hrwcmbw lqcmb hdmb fpcmb lwo wcot
:myrxm xram mkta ytaxwh rca mkyhla hwhy yna mkl hyhy qdx nyhw
:hwhy yna mta mtycow yfpcm lk taw ytqj lk ta mtrmcw
37

 

Leviticus 20

larcy ynbm cya cya rmat larcy ynb law 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
whmgry xrah mo tmwy twm klml worzm nty rca larcyb rgh rgh nmw
worzm yk wmo brqm wta ytrkhw awhh cyab ynp ta nta ynaw
3 :nbab
mo wmyloy mloh maw
4 :ycdq mc ta lljlw ycdqm ta amf noml klml ntn
:wta tymh ytlbl klml worzm wttb awhh cyah nm mhynyo ta xrah
mynzh lk taw wta ytrkhw wtjpcmbw awhh cyab ynp ta yna ytmcw
5
law tbah la hnpt rca cpnhw
6 :mmo brqm klmh yrja twnzl wyrja
brqm wta ytrkhw awhh cpnb ynp ta yttnw mhyrja tnzl mynodyh
ta mtrmcw
8 :mkyhla hwhy yna yk mycdq mtyyhw mtcdqthw 7 :wmo
wyba ta llqy rca cya cya yk
9 :mkcdqm hwhy yna mta mtycow ytqj
tca ta pany rca cyaw
10 :wb wymd llq wmaw wyba tmwy twm wma taw
bkcy rca cyaw
11 :tpanhw panh tmwy twm whor tca ta pany rca cya
rca cyaw
12 :mb mhymd mhync wtmwy twm hlg wyba twro wyba tca ta
bkcy rca cyaw
13 :mb mhymd wco lbt mhync wtmwy twm wtlk ta bkcy
rca cyaw
14 :mb mhymd wtmwy twm mhync wco hbowt hca ybkcm rkz ta
hmz hyht alw nhtaw wta wprcy cab awh hmz hma taw hca ta jqy
:wgrht hmhbh taw tmwy twm hmhbb wtbkc nty rca cyaw
15 :mkkwtb
twm hmhbh taw hcah ta tgrhw hta hobrl hmhb lk la brqt rca hcaw
16
ta harw wma tb wa wyba tb wtja ta jqy rca cyaw
17 :mb mhymd wtmwy
twro mmo ynb ynyol wtrknw awh dsj wtwro ta hart ayhw htwro
ta htwro ta hlgw hwd hca ta bkcy rca cyaw
18 :acy wnwo hlg wtja
:mmo brqm mhync wtrknw hymd rwqm ta htlg awhw hroh hrqm
:wacy mnwo hroh wrac ta yk hlgt al kyba twjaw kma twja twrow
19
:wtmy myryro wacy mafj hlg wdd twro wtdd ta bkcy rca cyaw
20
:wyhy myryro hlg wyja twro awh hdn wyja tca ta jqy rca cyaw
21
mkta ayqt alw mta mtycow yfpcm lk taw ytqj lk ta mtrmcw
22
yna rca ywgh tqjb wklt alw
23 :hb tbcl hmc mkta aybm yna rca xrah
ta wcryt mta mkl rmaw
24 :mb xqaw wco hla lk ta yk mkynpm jlcm
mkyhla hwhy yna cbdw blj tbz xra hta tcrl mkl hnnta ynaw mtmda
hamfl hrhfh hmhbh nyb mtldbhw
25 :mymoh nm mkta ytldbh rca
rca lkbw pwobw hmhbb mkytcpn ta wxqct alw rhfl amfh pwoh nybw
yna cwdq yk mycdq yl mtyyhw
26 :amfl mkl ytldbh rca hmdah cmrt
mhb hyhy yk hca wa cyaw
27 :yl twyhl mymoh nm mkta ldbaw hwhy
:mb mhymd mta wmgry nbab wtmwy twm ynody wa bwa

 

Leviticus 21

al cpnl mhla trmaw nrha ynb mynhkh la rma hcm la hwhy rmayw 1
wtblw wnblw wybalw wmal wyla brqh wracl ma yk
2 :wymob amfy
:amfy hl cyal htyh al rca wyla hbwrqh hlwtbh wtjalw
3 :wyjalw
al mnqz tapw mcarb hjrq hjrqy al
5 :wljhl wymob lob amfy al 4
mc wlljy alw mhyhlal wyhy mycdq
6 :tfrc wfrcy al mrcbbw wjlgy
hnz hca
7 :cdq wyhw mbyrqm mh mhyhla mjl hwhy yca ta yk mhyhla
:wyhlal awh cdq yk wjqy al hcyam hcwrg hcaw wjqy al hlljw
hwhy yna cwdq yk kl hyhy cdq byrqm awh kyhla mjl ta yk wtcdqw
8
:prct cab tlljm ayh hyba ta twnzl ljt yk nhk cya tbw
9 :mkcdqm
wdy ta almw hjcmh nmc wcar lo qxwy rca wyjam lwdgh nhkhw
10
tm tcpn lk low
11 :mrpy al wydgbw orpy al wcar ta mydgbh ta cbll
cdqm ta lljy alw axy al cdqmh nmw
12 :amfy al wmalw wybal aby al
hylwtbb hca awhw
13 :hwhy yna wylo wyhla tjcm nmc rzn yk wyhla
wymom hlwtb ma yk jqy al hla ta hnz hlljw hcwrgw hnmla
14 :jqy
hwhy rbdyw
16 :wcdqm hwhy yna yk wymob worz lljy alw 15 :hca jqy
mwm wb hyhy rca mtrdl korzm cya rmal nrha la rbd
17 :rmal hcm la
rwo cya brqy al mwm wb rca cya lk yk
18 :wyhla mjl byrqhl brqy al
:dy rbc wa lgr rbc wb hyhy rca cya wa
19 :owrc wa mrj wa jsp wa
cya lk
21 :kca jwrm wa tply wa brg wa wnyob llbt wa qd wa nbg wa 20
ta wb mwm hwhy yca ta byrqhl cgy al nhkh nrha orzm mwm wb rca
mycdqh nmw mycdqh ycdqm wyhla mjl
22 :byrqhl cgy al wyhla mjl
ta lljy alw wb mwm yk cgy al jbzmh law aby al tkrph la ka
23 :lkay
ynb lk law wynb law nrha la hcm rbdyw
24 :mcdqm hwhy yna yk ycdqm
:larcy

 

Leviticus 22

ynb ycdqm wrznyw wynb law nrha la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
mhla rma
3 :hwhy yna yl mycdqm mh rca ycdq mc ta wlljy alw larcy
ynb wcydqy rca mycdqh la mkorz lkm brqy rca cya lk mkytrdl
cya
4 :hwhy yna ynplm awhh cpnh htrknw wylo wtamfw hwhyl larcy
ognhw rhfy rca do lkay al mycdqb bz wa owrx awhw nrha orzm cya
lkb ogy rca cya wa
5 :orz tbkc wnmm axt rca cya wa cpn amf lkb
wb ogt rca cpn
6 :wtamf lkl wl amfy rca mdab wa wl amfy rca xrc
cmch abw
7 :mymb wrcb xjr ma yk mycdqh nm lkay alw broh do hamfw
lkay al hprfw hlbn
8 :awh wmjl yk mycdqh nm lkay rjaw rhfw
wb wtmw afj wylo wacy alw ytrmcm ta wrmcw
9 :hwhy yna hb hamfl
al rykcw nhk bcwt cdq lkay al rz lkw
10 :mcdqm hwhy yna whlljy yk
mh wtyb dylyw wb lkay awh wpsk nynq cpn hnqy yk nhkw
11 :cdq lkay
al mycdqh tmwrtb awh rz cyal hyht yk nhk tbw
12 :wmjlb wlkay
tyb la hbcw hl nya orzw hcwrgw hnmla hyht yk nhk tbw
13 :lkat
lkay yk cyaw
14 :wb lkay al rz lkw lkat hyba mjlm hyrwonk hyba
ta wlljy alw
15 :cdqh ta nhkl ntnw wylo wtycmj psyw hggcb cdq
mlkab hmca nwo mtwa waychw
16 :hwhyl wmyry rca ta larcy ynb ycdq
la rbd
18 :rmal hcm la hwhy rbdyw 17 :mcdqm hwhy yna yk mhycdq ta
larcy tybm cya cya mhla trmaw larcy ynb lk law wynb law nrha
wbyrqy rca mtwbdn lklw mhyrdn lkl wnbrq byrqy rca larcyb rgh nmw
mwm wb rca lk
20 :myzobw mybckb rqbb rkz mymt mknxrl 19 :hlol hwhyl
hwhyl mymlc jbz byrqy yk cyaw
21 :mkl hyhy nwxrl al yk wbyrqt al
:wb hyhy al mwm lk nwxrl hyhy mymt naxb wa rqbb hbdnl wa rdn alpl
hwhyl hla wbyrqt al tply wa brg wa tlby wa xwrj wa rwbc wa trwo
22
hbdn fwlqw owrc hcw rwcw
23 :hwhyl jbzmh lo mhm wntt al hcaw
wbyrqt al twrkw qwtnw twtkw kwomw
24 :hxry al rdnlw wta hcot
lkm mkyhla mjl ta wbyrqt al rkn nb dymw
25 :wcot al mkxrabw hwhyl
:rmal hcm la hwhy rbdyw
26 :mkl wxry al mb mwm mhb mtjcm yk hla
ynymch mwymw wma tjt mymy tobc hyhw dlwy yk zo wa bck wa rwc
27
wfjct al wnb taw wta hc wa rwcw
28 :hwhyl hca nbrql hxry halhw
awhh mwyb
30 :wjbzt mknxrl hwhyl hdwt jbz wjbzt ykw 29 :dja mwyb
mta mtycow ytwxm mtrmcw
31 :hwhy yna rqb do wnmm wrytwt al lkay
hwhy yna larcy ynb kwtb ytcdqnw ycdq mc ta wlljt alw
32 :hwhy yna
:hwhy yna myhlal mkl twyhl myrxm xram mkta ayxwmh
33 :mkcdqm

 

Leviticus 23

hwhy ydowm mhla trmaw larcy ynb la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
hkalm hcot mymy tcc
3 :ydowm mh hla cdq yarqm mta warqt rca
hwhyl awh tbc wcot al hkalm lk cdq arqm nwtbc tbc yoybch mwybw
:mdowmb mta warqt rca cdq yarqm hwhy ydowm hla
4 :mkytbcwm lkb
hcmjbw
6 :hwhyl jsp mybroh nyb cdjl rco hobrab nwcarh cdjb 5
mwyb
7 :wlkat twxm mymy tobc hwhyl twxmh gj hzh cdjl mwy rco
hca mtbrqhw
8 :wcot al hdbo tkalm lk mkl hyhy cdq arqm nwcarh
:wcot al hdbo tkalm lk cdq arqm yoybch mwyb mymy tobc hwhyl
la wabt yk mhla trmaw larcy ynb la rbd
10 :rmal hcm la hwhy rbdyw 9
mkryxq tycar rmo ta mtabhw hryxq ta mtrxqw mkl ntn yna rca xrah
wnpyny tbch trjmm mknxrl hwhy ynpl rmoh ta pynhw
11 :nhkh la
:hwhyl hlol wtnc nb mymt cbk rmoh ta mkpynh mwyb mtycow
12 :nhkh
nyy hksnw jjyn jyr hwhyl hca nmcb hlwlb tls mynrco ync wtjnmw
13
mkaybh do hzh mwyh mxo do wlkat al lmrkw ylqw mjlw
14 :nyhh toybr
trjmm mkl mtrpsw
15 :mkytbcm lkb mkytrdl mlwo tqj mkyhla nbrq ta
do
16 :hnyyht tmymt twtbc obc hpwnth rmo ta mkaybh mwym tbch
:hwhyl hcdj hjnm mtbrqhw mwy mycmj wrpst toybch tbch trjmm
xmj hnyyht tls mynrco ync mytc hpwnt mjl waybt mkytbcwmm
17
hnc ynb mmymt mycbk tobc mjlh lo mtbrqhw
18 :hwhyl myrwkb hnypat
jyr hca mhyksnw mtjnmw hwhyl hlo wyhy mync mlyaw dja rqb nb rpw
hnc ynb mycbk yncw tafjl dja myzo ryoc mtycow
19 :hwhyl jjyn
ync lo hwhy ynpl hpwnt myrkbh mjl lo mta nhkh pynhw
20 :mymlc jbzl
cdq arqm hzh mwyh mxob mtarqw
21 :nhkl hwhyl wyhy cdq mycbk
:mkytrdl mkytbcwm lkb mlwo tqj wcot al hdbo tkalm lk mkl hyhy
al kryxq fqlw krxqb kdc tap hlkt al mkxra ryxq ta mkrxqbw
22
hcm la hwhy rbdyw
23 :mkyhla hwhy yna mta bzot rglw ynol fqlt
mkl hyhy cdjl djab yoybch cdjb rmal larcy ynb la rbd
24 :rmal
hca mtbrqhw wcot al hdbo tkalm lk
25 :cdq arqm howrt nwrkz nwtbc
mwy hzh yoybch cdjl rwcob ka
27 :rmal hcm la hwhy rbdyw 26 :hwhyl
hca mtbrqhw mkytcpn ta mtynow mkl hyhy cdq arqm awh myrpkh
rpkl awh myrpk mwy yk hzh mwyh mxob wcot al hkalm lkw
28 :hwhyl
hzh mwyh mxob hnot al rca cpnh lk yk
29 :mkyhla hwhy ynpl mkylo
hzh mwyh mxob hkalm lk hcot rca cpnh lkw
30 :hymom htrknw
mlwo tqj wcot al hkalm lk
31 :hmo brqm awhh cpnh ta ytdbahw
mkytcpn ta mtynow mkl awh nwtbc tbc
32 :mkytbcm lkb mkytrdl
hcm la hwhy rbdyw
33 :mktbc wtbct bro do brom brob cdjl hoctb
gj hzh yoybch cdjl mwy rco hcmjb rmal larcy ynb la rbd
34 :rmal
al hdbo tkalm lk cdq arqm nwcarh mwyb
35 :hwhyl mymy tobc twksh
hyhy cdq arqm ynymch mwyb hwhyl hca wbyrqt mymy tobc
36 :wcot
hla
37 :wcot al hdbo tkalm lk awh trxo hwhyl hca mtbrqhw mkl
hjnmw hlo hwhyl hca byrqhl cdq yarqm mta warqt rca hwhy ydowm
mkytwntm dblmw hwhy ttbc dblm
38 :wmwyb mwy rbd myksnw jbz
rco hcmjb ka
39 :hwhyl wntt rca mkytbdn lk dblmw mkyrdn lk dblmw
tobc hwhy gj ta wgjt xrah tawbt ta mkpsab yoybch cdjl mwy
mwyb mkl mtjqlw
40 :nwtbc ynymch mwybw nwtbc nwcarh mwyb mymy
ynpl mtjmcw ljn ybrow tbo xo pnow myrmt tpk rdh xo yrp nwcarh
tqj hncb mymy tobc hwhyl gj wta mtgjw
41 :mymy tobc mkyhla hwhy
lk mymy tobc wbct tksb
42 :wta wgjt yoybch cdjb mkytrdl mlwo
ta ytbcwh twksb yk mkytrd wody noml
43 :tksb wbcy larcyb jrzah
hcm rbdyw
44 :mkyhla hwhy yna myrxm xram mtwa yayxwhb larcy ynb
:larcy ynb la hwhy ydom ta

 

Leviticus 24

kz tyz nmc kyla wjqyw larcy ynb ta wx 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
wta kroy dowm lhab tdoh tkrpl xwjm
3 :dymt rn tlohl rwaml tytk
hrnmh lo
4 :mkytrdl mlwo tqj dymt hwhy ynpl rqb do brom nrha
mytc hta typaw tls tjqlw
5 :dymt hwhy ynpl twrnh ta kroy hrhfh
twkrom mytc mtwa tmcw
6 :tjah hljh hyhy mynrco ync twlj hrco
hkz hnbl tkromh lo ttnw
7 :hwhy ynpl rhfh njlch lo tkromh cc
ynpl wnkroy tbch mwyb tbch mwyb
8 :hwhyl hca hrkzal mjll htyhw
whlkaw wynblw nrhal htyhw
9 :mlwo tyrb larcy ynb tam dymt hwhy
hca nb axyw
10 :mlwo qj hwhy ycam wl awh mycdq cdq yk cdq mwqmb
tylarcyh nb hnjmb wxnyw larcy ynb kwtb yrxm cya nb awhw tylarcy
wta waybyw llqyw mch ta tylarcyh hcah nb bqyw
11 :ylarcyh cyaw
lo mhl crpl rmcmb whjynyw
12 :nd hfml yrbd tb tymlc wma mcw hcm la
hnjml xwjm la llqmh ta axwh
14 :rmal hcm la hwhy rbdyw 13 :hwhy yp
ynb law
15 :hdoh lk wta wmgrw wcar lo mhydy ta myomch lk wkmsw
mc bqnw
16 :wafj acnw wyhla llqy yk cya cya rmal rbdt larcy
:tmwy mc wbqnb jrzak rgk hdoh lk wb wmgry mwgr tmwy twm hwhy
cpn hnmlcy hmhb cpn hkmw
18 :tmwy twm mda cpn lk hky yk cyaw 17
tjt rbc
20 :wl hcoy nk hco rcak wtymob mwm nty yk cyaw 19 :cpn tjt
hkmw
21 :wb ntny nk mdab mwm nty rcak nc tjt nc nyo tjt nyo rbc
hyhy jrzak rgk mkl hyhy dja fpcm
22 :tmwy mda hkmw hnmlcy hmhb
la llqmh ta wayxwyw larcy ynb la hcm rbdyw
23 :mkyhla hwhy yna yk
:hcm ta hwhy hwx rcak wco larcy ynbw nba wta wmgryw hnjml xwjm

 

Leviticus 25

yk mhla trmaw larcy ynb la rbd 2 :rmal ynys rhb hcm la hwhy rbdyw 1
orzt mync cc
3 :hwhyl tbc xrah htbcw mkl ntn yna rca xrah la wabt
tbc toybch hncbw
4 :htawbt ta tpsaw kmrk rmzt mync ccw kdc
jyps ta
5 :rmzt al kmrkw orzt al kdc hwhyl tbc xral hyhy nwtbc
:xral hyhy nwtbc tnc rxbt al kryzn ybno taw rwxqt al kryxq
kbcwtlw krykclw ktmalw kdbolw kl hlkal mkl xrah tbc htyhw
6
trpsw
8 :lkal htawbt lk hyht kxrab rca hyjlw ktmhblw 7 :kmo myrgh
mynch ttbc obc ymy kl wyhw mymop obc mync obc mync ttbc obc kl
cdjl rwcob yobch cdjb howrt rpwc trbohw
9 :hnc myobraw oct
hnc mycmjh tnc ta mtcdqw
10 :mkxra lkb rpwc wrybot myrpkh mwyb
wtzja la cya mtbcw mkl hyht awh lbwy hybcy lkl xrab rwrd mtarqw
al mkl hyht hnc mycmjh tnc awh lbwy
11 :wbct wtjpcm la cyaw
cdq awh lbwy yk
12 :hyrzn ta wrxbt alw hyjyps ta wrxqt alw worzt
la cya wbct tazh lbwyh tncb
13 :htawbt ta wlkat hdch nm mkl hyht
ta cya wnwt la ktymo dym hnq wa ktymol rkmm wrkmt ykw
14 :wtzja
tawbt ync rpsmb ktymo tam hnqt lbwyh rja mync rpsmb
15 :wyja
yk wtnqm fyomt mynch fom yplw wtnqm hbrt mynch br ypl
16 :kl rkmy
yk kyhlam taryw wtymo ta cya wnwt alw
17 :kl rkm awh tawbt rpsm
mta mtycow wrmct yfpcm taw ytqj ta mtycow
18 :mkyhla hwhy yna
jfbl mtbcyw obcl mtlkaw hyrp xrah hntnw
19 :jfbl xrah lo mtbcyw
ta psan alw orzn al nh toybch hncb lkan hm wrmat ykw
20 :hylo
clcl hawbth ta tcow tycch hncb mkl ytkrb ta ytywxw
21 :wntawbt
hnch do ncy hawbth nm mtlkaw tnymch hnch ta mtorzw
22 :mynch
yl yk ttmxl rkmt al xrahw
23 :ncy wlkat htawbt awb do toycth
wntt hlag mktzja xra lkbw
24 :ydmo mta mybcwtw myrg yk xrah
ta lagw wyla brqh wlag abw wtzjam rkmw kyja kwmy yk
25 :xral
:wtlag ydk axmw wdy hgychw lag wl hyhy al yk cyaw
26 :wyja rkmm
:wtzjal bcw wl rkm rca cyal pdoh ta bychw wrkmm ync ta bcjw
27
tnc do wta hnqh dyb wrkmm hyhw wl bych yd wdy haxm al maw
28
hmwj ryo bcwm tyb rkmy yk cyaw
29 :wtzjal bcw lbyb axyw lbwyh
do lagy al maw
30 :wtlag hyht mymy wrkmm tnc mt do wtlag htyhw
wta hnql ttymxl hmj al rca ryob rca tybh mqw hmymt hnc wl talm
hdc lo bybs hmj mhl nya rca myrxjh ytbw
31 :lbyb axy al wytrdl
mtzja yro ytb mywlh yrow
32 :axy lbybw wl hyht hlag bcjy xrah
ryow tyb rkmm axyw mywlh nm lagy rcaw
33 :mywll hyht mlwo tlag
hdcw
34 :larcy ynb kwtb mtzja awh mywlh yro ytb yk lbyb wtzja
hfmw kyja kwmy ykw
35 :mhl awh mlwo tzja yk rkmy al mhyro crgm
tybrtw kcn wtam jqt la
36 :kmo yjw bcwtw rg wb tqzjhw kmo wdy
al tybrmbw kcnb wl ntt al kpsk ta
37 :kmo kyja yjw kyhlam taryw
mkl ttl myrxm xram mkta ytaxwh rca mkyhla hwhy yna
38 :klka ntt
al kl rkmnw kmo kyja kwmy ykw
39 :myhlal mkl twyhl nonk xra ta
:kmo dboy lbyh tnc do kmo hyhy bcwtk rykck
40 :dbo tdbo wb dbot
:bwcy wytba tzja law wtjpcm la bcw wmo wynbw awh kmom axyw
41
al
43 :dbo trkmm wrkmy al myrxm xram mta ytaxwh rca mh ydbo yk 42
mywgh tam kl wyhy rca ktmaw kdbow
44 :kyhlam taryw krpb wb hdrt
mkmo myrgh mybcwth ynbm mgw
45 :hmaw dbo wnqt mhm mkytbybs rca
:hzjal mkl wyhw mkxrab wdylwh rca mkmo rca mtjpcmmw wnqt mhm
mkyjabw wdbot mhb mlol hzja tcrl mkyrja mkynbl mta mtljnthw
46
kmo bcwtw rg dy gyct ykw
47 :krpb wb hdrt al wyjab cya larcy ynb
rkmn yrja
48 :rg tjpcm rqol wa kmo bcwt rgl rkmnw wmo kyja kmw
racm wa wnlagy wdd nb wa wdd wa
49 :wnlagy wyjam dja wl hyht hlag
tncm whnq mo bcjw
50 :lagnw wdy hgych wa wnlagy wtjpcmm wrcb
hyhy rykc ymyk mync rpsmb wrkmm psk hyhw lbyh tnc do wl wrkmh
fom maw
52 :wtnqm pskm wtlag bycy nhypl myncb twbr dwo ma 51 :wmo
rykck
53 :wtlag ta bycy wync ypk wl bcjw lbyh tnc do myncb racn
axyw hlab lagy al maw
54 :kynyol krpb wndry al wmo hyhy hncb hnc
rca mh ydbo mydbo larcy ynb yl yk
55 :wmo wynbw awh lbyh tncb
:mkyhla hwhy yna myrxm xram mtwa ytaxwh

 

Leviticus 26

wntt al tykcm nbaw mkl wmyqt al hbxmw lspw mlyla mkl wcot al 1
wrmct yttbc ta
2 :mkyhla hwhy yna yk hylo twjtchl mkxrab
mtycow wrmct ytwxm taw wklt ytqjb ma
3 :hwhy yna waryt ycdqmw
:wyrp nty hdch xow hlwby xrah hntnw mtob mkymcg yttnw
4 :mta
obcl mkmjl mtlkaw orz ta gycy ryxbw ryxb ta cyd mkl gychw
5
ytbchw dyrjm nyaw mtbkcw xrab mwlc yttnw
6 :mkxrab jfbl mtbcyw
wlpnw mkybya ta mtpdrw
7 :mkxrab rbot al brjw xrah nm hor hyj
wlpnw wpdry hbbr mkm hamw ham hcmj mkm wpdrw
8 :brjl mkynpl
mkta ytybrhw mkta ytyrphw mkyla ytynpw
9 :brjl mkynpl mkybya
:wayxwt cdj ynpm ncyw ncwn ncy mtlkaw
10 :mkta ytyrb ta ytmyqhw
mkkwtb ytklhthw
12 :mkta ycpn logt alw mkkwtb ynkcm yttnw 11
rca mkyhla hwhy yna
13 :mol yl wyht mtaw myhlal mkl ytyyhw
klwaw mklo tfm rbcaw mydbo mhl tyhm myrxm xram mkta ytaxwh
maw
15 :hlah twxmh lk ta wcot alw yl womct al maw 14 :twymmwq mkta
ytwxm lk ta twco ytlbl mkcpn logt yfpcm ta maw wsamt ytqjb
ta hlhb mkylo ytdqphw mkl taz hcoa yna pa
16 :ytyrb ta mkrphl
mkorz qyrl mtorzw cpn tbydmw mynyo twlkm tjdqh taw tpjch
mkb wdrw mkybya ynpl mtpgnw mkb ynp yttnw
17 :mkybya whlkaw
ytpsyw yl womct al hla do maw
18 :mkta pdr nyaw mtsnw mkyanc
ta yttnw mkzo nwag ta ytrbcw
19 :mkytafj lo obc mkta hrsyl
ta mkxra ntt alw mkjk qyrl mtw
20 :hcjnk mkxra taw lzrbk mkymc
yl omcl wbat alw yrq ymo wklt maw
21 :wyrp nty al xrah xow hlwby
hdch tyj ta mkb ytjlchw
22 :mkytafjk obc hkm mkylo ytpsyw
maw
23 :mkykrd wmcnw mkta hfyomhw mktmhb ta htyrkhw mkta hlkcw
yrqb mkmo yna pa ytklhw
24 :yrq ymo mtklhw yl wrswt al hlab
mqn tmqn brj mkylo ytabhw
25 :mkytafj lo obc yna mg mkta ytykhw
yrbcb
26 :bywa dyb mttnw mkkwtb rbd ytjlcw mkyro la mtpsanw tyrb
lqcmb mkmjl wbychw dja rwntb mkmjl mycn rco wpaw mjl hfm mkl
:yrqb ymo mtklhw yl womct al tazb maw
27 :wobct alw mtlkaw
:mkytafj lo obc yna pa mkta ytrsyw yrq tmjb mkmo ytklhw
28
ytrkhw mkytmb ta ytdmchw
30 :wlkat mkytnb rcbw mkynb rcb mtlkaw 29
:mkta ycpn hlogw mkylwlg yrgp lo mkyrgp ta yttnw mkynmj ta
:mkjjyn jyrb jyra alw mkycdqm ta ytwmchw hbrj mkyro ta yttnw
31
hrza mktaw
33 :hb mybcyh mkybya hylo wmmcw xrah ta yna ytmchw 32
:hbrj wyhy mkyrow hmmc mkxra htyhw brj mkyrja ytqyrhw mywgb
tbct za mkybya xrab mtaw hmch ymy lk hyttbc ta xrah hxrt za
34
mkyttbcb htbc al rca ta tbct hmch ymy lk
35 :hyttbc ta txrhw xrah
pdrw mhybya txrab mbblb krm ytabhw mkb myracnhw
36 :hylo mktbcb
wyjab cya wlckw
37 :pdr nyaw wlpnw brj tsnm wsnw pdn hlo lwq mta
mtdbaw
38 :mkybya ynpl hmwqt mkl hyht alw nya pdrw brj ynpmk
txrab mnwob wqmy mkb myracnhw
39 :mkybya xra mkta hlkaw mywgb
mtba nwo taw mnwo ta wdwthw
40 :wqmy mta mtba tnwob paw mkybya
yrqb mmo kla yna pa
41 :yrqb ymo wklh rca paw yb wlom rca mlomb
:mnwo ta wxry zaw lroh mbbl onky za wa mhybya xrab mta ytabhw
mhrba ytyrb ta paw qjxy ytyrb ta paw bwqoy ytyrb ta ytrkzw
42
mhw mhm hmchb hyttbc ta xrtw mhm bzot xrahw
43 :rkza xrahw rkza
paw
44 :mcpn hlog ytqj taw wsam yfpcmb noybw noy mnwo ta wxry
rphl mtlkl mytlog alw mytsam al mhybya xrab mtwyhb taz mg
rca myncar tyrb mhl ytrkzw
45 :mhyhla hwhy yna yk mta ytyrb
:hwhy yna myhlal mhl twyhl mywgh ynyol myrxm xram mta ytaxwh
larcy ynb nybw wnyb hwhy ntn rca trwthw myfpcmhw myqjh hla
46
:hcm dyb ynys rhb

 

Leviticus 27

yk cya mhla trmaw larcy ynb la rbd 2 :rmal hcm la hwhy rbdyw 1
nb dow hnc myrco nbm rkzh kkro hyhw
3 :hwhyl tcpn kkrob rdn alpy
hyhw awh hbqn maw
4 :cdqh lqcb psk lqc mycmj kkro hyhw hnc mycc
kkro hyhw hnc myrco nb dow mync cmj nbm maw
5 :lqc myclc kkro
cmj nb dow cdj nbm maw
6 :mylqc trco hbqnlw mylqc myrco rkzh
:psk mylqc tclc kkro hbqnlw psk mylqc hcmj rkzh kkro hyhw mync
hbqnlw lqc rco hcmj kkro hyhw rkz ma hlomw hnc mycc nbm maw
7
wta kyrohw nhkh ynpl wdymohw kkrom awh km maw
8 :mylqc hrco
wbyrqy rca hmhb maw
9 :nhkh wnkyroy rdnh dy gyct rca yp lo nhkh
alw wnpyljy al
10 :cdq hyhy hwhyl wnmm nty rca lk hwhyl nbrq hnmm
awh hyhw hmhbb hmhb rymy rmh maw bwfb or wa orb bwf wta rymy
nbrq hnmm wbyrqy al rca hamf hmhb lk maw
11 :cdq hyhy wtrwmtw
bwf nyb hta nhkh kyrohw
12 :nhkh ynpl hmhbh ta dymohw hwhyl
lo wtcymj psyw hnlagy lag maw
13 :hyhy nk nhkh kkrok or nybw
bwf nyb nhkh wkyrohw hwhyl cdq wtyb ta cdqy yk cyaw
14 :kkro
ta lagy cydqmh maw
15 :mwqy nk nhkh wta kyroy rcak or nybw
cydqy wtzja hdcm maw
16 :wl hyhw wylo kkro psk tycymj psyw wtyb
ma
17 :psk lqc mycmjb myroc rmj orz worz ypl kkro hyhw hwhyl cya
whdc cydqy lbyh rja maw
18 :mwqy kkrok whdc cydqy lbyh tncm
:kkrom orgnw lbyh tnc do trtwnh mynch yp lo pskh ta nhkh wl bcjw
mqw wylo kkro psk tycmj psyw wta cydqmh hdch ta lagy lag maw
19
:dwo lagy al rja cyal hdch ta rkm maw hdch ta lagy al maw
20 :wl
:wtzja hyht nhkl mrjh hdck hwhyl cdq lbyb wtaxb hdch hyhw
21
nhkh wl bcjw
23 :hwhyl cydqy wtzja hdcm al rca wtnqm hdc ta maw 22
:hwhyl cdq awhh mwyb kkroh ta ntnw lbyh tnc do kkroh tskm ta
lkw
25 :xrah tzja wl rcal wtam whnq rcal hdch bwcy lbwyh tncb 24
rkby rca rwkb ka
26 :lqch hyhy hrg myrco cdqh lqcb hyhy kkro
maw
27 :awh hwhyl hc ma rwc ma wta cya cydqy al hmhbb hwhyl
rkmnw lagy al maw wylo wtcmj psyw kkrob hdpw hamfh hmhbb
hmhbw mdam wl rca lkm hwhyl cya mrjy rca mrj lk ka
28 :kkrob
lk
29 :hwhyl awh mycdq cdq mrj lk lagy alw rkmy al wtzja hdcmw
orzm xrah rcom lkw
30 :tmwy twm hdpy al mdah nm mrjy rca mrj
wrcomm cya lagy lag maw
31 :hwhyl cdq awh hwhyl xoh yrpm xrah
fbch tjt rboy rca lk naxw rqb rcom lkw
32 :wylo psy wtycmj
rmh maw wnrymy alw orl bwf nyb rqby al
33 :hwhyl cdq hyhy yrycoh
hwx rca twxmh hla
34 :lagy al cdq hyhy wtrwmtw awh hyhw wnrymy
:ynys rhb larcy ynb la hcm ta hwhy

 
 

mainmenu

 
Genesis

Exodus
 
Numbers

Deuteronomy
 
 

bookmenu